Skład osobowy

Dr hab. inż. Krzysztof Muszka

lider grupy badawczej                                  strona www grupy badawczej

muszka@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Majta

kierownik pracowni                                           strona www

majta@metal.agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Michał Krzyżanowski

profesor                                                            strona www

mkrzyzan@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Dr inż. Monika Stefańska-Kądziela

starszy wykładowca                                          strona www

mstefans@metal.agh.edu.pl

 

          

  

 

 

 

Dr inż. Marcin Kwiecień

adiunkt                                                              strona www

mkwiecie@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Dr inż. Paulina Lisiecka-Graca

adiunkt                                                              strona www

graca@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Dr inż. Szymon Bajda

adiunkt                                                              strona www

sbajda@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Jakub Sroka
doktorant                                                         strona www

jsroka@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Dr inż. Remigiusz Błoniarz
samodzielny referent techniczny                     strona www

bloniarz@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Maciej Szymula
doktorant                                                         strona www

szymula@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Kamil Cichocki
doktorant                                                         strona www

cichocki@agh.edu.pl

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Maciej Szymula
doktorant                                                         strona www

szymula@agh.edu.pl