Projekty badawcze

Najważniejsze projekty badawcze oraz ekspertyzy w które są zaangażowani członkowie naszego zespołu:

 • Wytwarzanie innowacyjnych wyrobów na hybrydowej linii technologicznej do produkcji rur czarnych oraz z powłokami metalicznymi, przy jednoczesnym zaostrzeniu tolerancji wymiarowych, z wykorzystaniem rozproszonego strumienia magnetycznego do badań jakościowych. Projekt NCBiR POIR. 01.01.01-00-0510/18.
 • Opracowanie technologii produkcji cienkich drutów profilowych ze stali trudno odkształcalnych o zawężonych tolerancjach wymiarowych i znaczącą poprawą jakości powierzchni z zastosowaniem do zgrzewania sit szczelinowych precyzyjnych o nowych własnościach w tym sit kryterialnych (dokładnych). Projekt NCBiR POIR.01.01.01-00-0961/19.
 • Innowacyjna technologia wytwarzania pierścieni wielkogabarytowych do zastosowania w najtrudniejszych warunkach eksploatacji w przemyśle okrętowym i offshore. Projekt NCBiR POIR.01.02.00-00-0086/19.
 • Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami. TechMatStrateg Grant NCBiR.
 • Ekspertyza: Czerwona zgorzelina na walcówce – analiza przyczyn powstawania i badanie próbek.
 • Opracowanie innowacyjnej technologii termomechanicznego walcowania stali mikrostopowych, niezbędnej do wytworzenia innowacyjnych wyrobów długich o unikalnej kombinacji własności mechanicznych i technologicznych, z naciskiem na wysoką wytrzymałość na poziomie Re=355-700 MPa i odporność udarnościową gwarantowaną do temperatury -40°C. Grant NCBiR nr POIR.01.02.00-00-0204/17-00.
 • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów walcowanych z przeznaczeniem do kucia precyzyjnego odkuwek dla motoryzacji. Grant NCBiR nr POIR.01.01.01-00-1077/17.
 • Innowacyjna technologia wytwarzania kształtowników nowej generacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Grant NCBiR nr POIR.01.02.00-00-0160/16.
 • Badania nad poprawą odporności na obciążenia dynamiczne materiałów ultradrobnoziarnistych i nanostrukturalnych. Grant NCN nr 2015/17/B/ST8/00051.
 • Opracowanie metodologii wyznaczanie nieciągłości opisu reologicznego w warunkach przyśpieszonego zdrowienia mikrostruktury zaawansowanych stopów tytanu wykorzystywanych w przemyśle lotnicznym. Grant NCN nr 2015/19/B/ST8/01079.
 • Zastosowanie metod rozdrobnienia mikrostruktury "top-down" do wytwarzania nanowarstwowych materiałów konstrukcyjnych. Grant NCN nr 2015/19/N/St8/01263.
 • Niejednorodność umocnienia odkształceniowego w wielofazowych materiałach utwardzanych wydzieleniowo. Grant NCN nr 2013/09/N/ST8/00250
 • Materiały o specjalnych własnościach, wytwarzane z wykorzystaniem indukowanej odkształceniem nanostruktury wielowarstwowej w obecności cząstek faz obcych. Grant NCN.
 • Niekonwencjonalne, nieliniowe i dynamiczne warunki odkształcania austenitu jako sposób kształtowania morfologii produktów jego przemiany. Grant NCN.
 • Wpływ morfologii austenitu na produkty indukowanej odkształceniem przemiany ferrytycznej. Grant NCN nr 2011/01/N/ST8/07077
 • New wire drawing technology by using the effects of changed strain path (Angular Accumulative Drawing - AAD). Grant MNiSW Nr N N508 398237, 2009-2012.
 • Through process experimental simulation, IMMPETUS Phase III New Framework for Hybrid Through Process Modelling, Process Simulation and Optimisation in the Metals Industry, Research project funded by Engineering and Physical Sciences Research Council, Sheffield, UK, 2008-2011.
 • The effect of non-linear and dynamic process conditions on microstructure, IMMPETUS Phase III New Framework for Hybrid Through Process Modelling, Process Simulation and Optimisation in the Metals Industry, Research project funded by Engineering and Physical Sciences Research Council, Sheffield, UK, 2008-2011.
 • Model development and computer simulation of the microstructure evolution in the production processes of the ultrafine-grained materials. Grant MNiSW Nr N N508 3812 33, 2007-2009.
 • Optimisation of finishing processes for eliminating rectification of plate and section products. EC RFCS project, RFSR-CT-2007-00014, TGS4.01/07, 2007-2010.
 • Influence of grain refinement on strengthening mechanisms of low-carbon steels as an effect of plastic deformation. Grant MNiSW Nr N507 148 31/0029, 2006-2007.
 • Modeling of strengthening of multiphase microalloyed steels in order to increase their formability under dynamic loading. KBN Nr 3 T08B 042 27, 2004-2007.
 • Case Dynamics, Department of Energy, (Research project, Los Alamos National laboratory, Los Alamos 2002/2003, USA.
 • Modeling of microstructure evolution of low carbon and microalloyed steels deformed under hot and warm conditions in order to increase their plasticity for subsequent cold forming. KBN Nr 7 T08B 055 21, 2001-2003.
 • Development of microstructure of low carbon and microalloyed steels as a result of deformation in the two-phase region. KBN Nr 7 T08B 054 21, 2001-2003.
 • Experimental Physics, Department of Energy, (Research project, Los Alamos National laboratory, Los Alamos 2002/2003, USA.
 • Maria Skłodowska-Curie FOUND II "How Deformation in Two-Phase Region of C-Mn and Microalloyed Steels Affects the Mechanical Behaviour of the Resulting Structure" 1997-2000.
 • Munitions Technology Program Department of Defence/ Department of Energy. (Research project, Los Alamos National laboratory, Los Alamos 1998/1999) USA.
 • The Technical Design of the Bright Precision Sections Division for the "Kosciuszko" Steel Mill in Chorzow PHARE'93, PL 9315-02-08-L001 (307), 1996-97.
 • Microstructure Control During Hot Strip Rolling. (Research project, sponsored by the Manufacturing Research Corporation of Ontario. Waterloo 1993/1994/1995) CANADA.
 • Metal forming Operations. (Research project sponsored by Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada. Waterloo, Ontario 1993/1994) CANADA.
 • Modelling the Microstructure Development in Hot Strip Rolling Processes. (Workshop: Bethlehem Steel Corporation- Homer Research Laboratories, Bethlehem, PA. 18016, March 1994) USA
 • Final Mechanical Properties Prediction in Hot Strip Rolling Process of HSLA steel. (Workshop: Sparrows Point Plant- Hot Strip Mill, Sparrows Point, Maryland, June 1994) USA
 • The Three Critical Temperatures of Steel Rolling and their Industrial Applications. (Workshop: University of Waterloo, Ontario, June 1994) CANADA
 • Microstructure Control During Hot Strip Rolling ( Grant NATO No. CRG 930112, 1994-1995) Poland, Canada, Hungary
 • Tribology of Flat Rolling. (Research project sponsored by Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada. Waterloo, Ontario 1994/1995) CANADA
 • The Effect of Plastic Flow on the Hot/Cold Metallurgical and Mechanical Behaviour of Materials. (Lecture, Los Alamos National Laboratory - Materials Research and Processing Science. MST-5. Los Alamos, New Mexico, May 1994) USA