Książka

Zapraszamy » Książka

Janusz Majta Odkształcanie i własności. Stale mikrostopowe. Wybrane zagadnienia