Grupa Badawcza

Doktorat_R.Błoniarz » Grupa Badawcza

Charakterystyka grupy badawczej

 

Skład osobowy:

 

Dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. Uczelni – Lider grupy badawczej (personal www)

 

     

     ORCID iD icon

     Scopus

     Google Scholar

Dr inż. Paulina Lisiecka – Graca

Dr inż. Marcin Kwiecień

Dr inż. Remigiusz Błoniarz

Mgr inż. Kamil Cichocki – doktorant       

Mgr inż. Maciej Szymula - doktorant

 

Tematyka badawcza:

 

Grupa badawcza zajmuje się zagadnieniami z zakresu termomechanicznej przeróbki metali i stopów, w szczególności badaniem wzajemnych zależności między parametrami wytwarzania, ewolucją mikrostruktury oraz własnościami mechanicznymi metali i stopów. Zainteresowania badawcze koncentrują się na pracach nad wpływem rozdrobnienia ziarna na mechanizmy odkształcania i umocnienia metali poddanych dużym odkształceniom plastycznym (SPD), badaniu dynamicznego zachowania się materiałów (w warunkach dużych prędkości odkształcania) oraz wpływie złożonej drogi odkształcenia. Ogólnym celem moich badań jest opracowanie opartych na podstawach fizycznych modeli do przewidywania zachowania mechanicznego materiałów (w tym ewolucji uszkodzeń i pęknięć). Prowadzone prace obejmują metale i stopy konstrukcyjne, takie jak zaawansowane stale wysokowytrzymałe (w tym mikrostopowe i stopowe), stopy aluminium, stopy tytanu czy stopy wysokoentropowe.

 

 

Menu:           

 

Publikacje              

 

Projekty               

 

Współpraca międzynarodowa