Grafika Inżynierska w systemach CAD/CAM

Dydaktyka » Grafika Inżynierska w systemach CAD/CAM


Osoba prowadząca ćwiczenia (dotyczy części I - 10 spotkań)): dr inż. Monika Stefańska-Kądziela

Kontakt: Budynek B-4, pok.105B
               tel. 12 617 26 05
               e-mail:
mstefans@metal.agh.edu.pl


Obraz rastrowy do obrysowania: rysunek