Badania mechaniczne - próba rozciągania

Dydaktyka » Badania mechaniczne - próba rozciągania

IMiR, I rok

Prowadzący zajęcia:

dr inż. Maciej Rumiński

dr inż. Monika Stefańska-Kądziela

dr hab. inż. Mirosław Wróbel 


Wyniki z próby rozciągania następujących materiałów do pobrania poniżej:

-stal

-mosiądz

-stop aluminium